Società Dante Alighieri Gerusalemme

אגודת דנטה אליגיירי ירושלים
 
 
 

                                                                                                                                             

   צור קשר    Italiano    English     מבצע: חבר מביא חבר
 
    בית
    מי אנחנו
    קורסים למתחילים
    קורסים למתקדמים
    צור קשר
    הרשמה
    סיורים 2018
    serata culturale 2017
    אירועי תרבות 2017

 

שעות 

פתיחת המזכירות
   
ימי ב', ג', ה'  בין השעות
10:00 - 13:00

יום ד'  בין השעות
 18:30-15:30

  ערבי חג, מועדים וחול המועד - סגור  

צור קשר

מועדי הרשמה

ימים ב',ג',ה'  בשעות  10.00 - 13.00

וביום ד'  בשעות
18.30-15.30


  מלבד ערבי חג, מועדים וחול המועד סוכות

הסדרי תשלום

התשלום ייעשה באמצעות המחאות אישיות במרוכז או במזומן בתשלום אחד.
ניתן לפרוס את תשלומי הקורסים למספר תשלומים כפי שצוין בידיעון.

תשלום ראשון: ביום ההרשמה

תשלום שני :    4/11/2017

תשלום שלישי: 4/12/2017

תשלום רביעי : 4/01/2018

תשלום חמישי: 4/02/2018

ניתן לשלם בהעברה בנקאית 

הנחות

תינתן הנחה של 100 ₪ 

במקרים הבאים:
תשלום אחד מראש,
גמלאים, חיילים בשירות סדיר, נוער (עד גיל 18) ובני משפחה אחת.הורדת טופס הרשמה

טופס הרשמה

יש לקרוא ולמלא את טופס ההרשמה ולחתום עליו. 

שינוי מועד שיעור

כל תלמיד שיבקש לשנות מועד שעור בגלל חג דתי, יוכל להגיש בקשה מראש וייעשה כל מאמץ להחליף את התאריך.

ביטול הרשמה

תלמיד יוכל לבטל את הרשמתו, ללא יוצא מן הכלל לא יאוחר משני שיעורים מיום

התחלת הקורס אליו נרשם. במקרה זה, יוחזרו אליו 
התשלומים מלבד התשלום הראשון. 

הודעת ביטול תימסר בכתב למזכירות האגודה, ביטולים לאחר מועד זה לא יתקבלו.

למילוי באתר
 


ארכיון תרבות . Archivio cultura . ארכיון טיולים

 
 
 
© כל הזכויות שמורות לאגודת דנטה אליגיירי
האתר נבנה ע"י