Società Dante Alighieri Gerusalemme

אגודת דנטה אליגיירי ירושלים
 
 
 

                                                                                                                                             

   צור קשר    Italiano    English     מבצע: חבר מביא חבר
 
    בית
    מי אנחנו
    קורסי קיץ מרעננים
    סדרת אירועי תרבות
    צור קשר
    הרשמה


שעות
פתיחת המזכירות
   
ימי ב', ג', ה'  בין השעות
10:00 - 13:00

יום ד'  בין השעות
 18:30-15:30

  ערבי חג, מועדים וחול המועד - סגור  
------------------------------------------

 מועדי הרשמה 

 

ימים :  ב',ג',ה'  בשעות : 10.00 - 13.00

וביום : ד'  בשעות 18.30-15.30

                                    (חוץ מערבי חג, מועדים וחול המועד סוכות) 

  

ימי חופשה

חנוכה: יום ה'-ו' 29-28/12/2013    (חוזרים ביום א' 1/12103)

פורים: יום א'- ב'  17-16/03/2014   (חוזרים ביום ג'  18/03 )

פסח: יום ה'- ב' 21/04-10/04/2014     (חוזרים ביום ג' 22/04 ) 

ערב יום הזיכרון: יום א'  14/04/2013 (לומדים עד לשעה 18.15 )

יום הזיכרון וחג העצמאות:יום ב'-ג' 6-5/05/2014 (חוזרים ביום ד'  7/05 )

יום ירושלים:יום ד'  2014 /28/05 

שבועות: יום ג'- ד'  5-3/06/2014 (חוזרים יום ו' 6/06

 

  שים לב! כל תלמיד שיהיה מעוניין להחליף שיעור מהסיבה שחג דתי נופל ביום בו נקבע

              השיעור, יוכל להגיש בקשה מראש.
              אנו נעשה כל מאמץ כדי להחליף את תאריך השיעור.

 


הסדרי תשלום: התשלום ייעשה באמצאות המחאות אישיות במרוכז או במזומן בתשלום אחד.

הנחות: 1) תשלום אחד מראש 100 ₪ הנחה. 

               2) גמלאים, חיילים בשירות סדיר, נוער (עד גיל 18) ובני משפחה אחת

                      100 ש"ח הנחה.

תשלומים: ניתן לפרוס את התשלומים של הקורסים למספר תשלומים כפי שצוין בידיעון. 

 

תאריכי ההמחאות :

תשלום ראשון : ביום ההרשמה

תשלום שני :    4/11/2013

תשלום שלישי: 4/12/2013

תשלום רביעי : 4/01/2014

תשלום חמישי: 4/02/2014

 

שאר התשלומים ב4 לחודש העוקב

מסירת ההמחאות במרוכז ביום ההרשמה.
יש לקרוא ולמלא את טופס ההרשמה ולחתום עליו.

 


 שים לב!

 

תלמיד שלא יסדיר את כל תשלום שכר הלימוד לפני תחילת הלימודים, לא יורשה להשתתף בקורס. אם לא ירשמו לפחות 6 תלמידים לקורס, אגודת "דנטה אליגיירי" רשאית לבטל את  הקורס וכל שכר הלימוד יוחזר, או שיוצע לתלמיד קורס אחר.

 

תלמיד יוכל לבטל את הרשמתו, ללא יוצא מהכלל לא יאוחר משני שיעורים מיום

התחלת הקורס אליו נרשם.  במקרה זה, יוחזרו  אליו  התשלומים מלבד התשלום הראשון.
הודעת ביטול תימסר בכתב למזכירות האגודה, ביטולים לאחר מועד זה לא יתקבלו !!!


להורדה: טופס הרשמה

ארכיון תרבות . Archivio cultura . ארכיון טיולים

 
 
 
© כל הזכויות שמורות לאגודת דנטה אליגיירי
האתר נבנה ע"י
   

האתר נבנה במערכת 2all בניית אתרים